Välj en sida

Om ELFO Automation

ELFO Automation finns i industristaden Västerås. Vi erbjuder produkter och tjänster för automatisering av anläggningar och maskiner.

Grunden för vår verksamhet är hög personlig kompetens insamlad från tjänst hos ABB Robotics, Robcona och Bosch samt kvalitetsprodukter från våra leverantörer Infranor, Mavilor och Elap.

Förutom produktförsäljning och support åtar vi oss även konsulttjänster så som rådgivning, projektledning eller marknadsundersökningar.

Vår samlade erfarenhet finns inom automationsbranscherna:

  • CNC och styrsystem
  • Servo reglering
  • Robot och hanteringssystem
  • Materialflöden/transportbanor
  • IT tjänster/produkter