ELFO Automation

Din leverantör av automationslösningar

Grunden för verksamheten är produkter för automation från bland andra

Mavilor

Fabrik i Spanien

Specialicerade på AC & DC
servomotorer

Elap

Fabrik i Italien

Specialicerade på  styrsystem
och pulsgivare

Infranor

Fabrik i Frankrike

Specialicerade på servodrifter